L’estudi de l’oferta d’enoturisme a Catalunya, elaborat per l’Escola d’Enoturisme de Catalunya.

Què és una Denominació d'Origen (DO) d'un vi?

Una Denominació d’Origen (DO) és una zona geogràfica on neixen productes amb garantia d’origen i traçabilitat.

QUÈ ÉS UNA DENOMINACIÓ D’ORIGEN?

Una Denominació d’Origen Protegida (DOP) és una “zona geogràfica” concreta, caracteritzada per uns determinats “factors naturals i humans” on neixen productes que poden transformar-se, o ser elaborats, dins de la frontera geogràfica i natural limitada, segons la definició de DO del govern espanyol.

En el cas de l’elaboració de vins, la DOP s’anomena Denominació d’Origen (DO) i certifiquen dues garanties:

  • origen
  • traçabilitat

 

Si un vi no forma part d’una Denominació d’Origen es considera Vi de Taula, que és una forma de protecció sanitària que no contempla el seu origen.

 

QUIN PAPER TÉ UNA DENOMINACIÓ D’ORIGEN EN EL VI?

Una Denominació d’Origen és l’òrgan que vetlla per garantir que un vi efectivament prové d’una determinada zona geogràfica, i que conté un seguit de garanties en la seva elaboració. Algunes d’aquestes garanties són un límit de producció, unes varietats de raïm acceptades per a la DO, el compromís de fer els vins d’una determinada manera històrica,…

Per exemple, el raïm de la DO Terra Alta es transforma en un vi elaborat amb la  garantia de la DO Terra Alta. El raïm ha de ser d’unes varietats concretes per poder elaborar vins a la DO. Fins i tot hi ha varietats acceptades, recomanades, i fins i tot prestigiades, com la Garnatxa Blanca. O també hi ha classes de productes permesos, com vins tranquils, o no permesos, com vins de licor.

Què és una Denominació d'Origen (DO) en unvi?

QUINA DIFERÈNCIA HI HA ENTRE UNA DO I UNA DOQ?

Una Denominació d’Origen Qualificada (DOQ), té encara més garanties. A Catalunya només hi ha una DOQ, la DOQ Priorat, tot i que la DO Penedès ha indicat que té intenció d’acabar-s’hi convertint en un futur. La protecció del producte, i les garanties certificades són més exigents. 

HI HA ALTERNATIVES A UNA DENOMINACIÓ D’ORIGEN?

A banda de les Denominacions d’Origen també hi ha altres marcs de garantia i protecció de productes (no de vins!), que son IGP i ETG.

INDICACIÓ GEOGRÀFICA PROTEGIDA

A diferència d’un producte amb DO, on totes les fases de producció s’han de fer a la zona geogràfica, en un producte amb Indicació Geogràfica Protegida (IGP) només és necessari que una de les fases tingui lloc a la mateixa zona geogràfica. Així, trobem oli amb IGP Siurana o calçots amb IGP de Valls.

ESPECIALITAT TRADICIONAL GARANTIDA

És una altra garantia del producte, però en aquest cas no protegeix ni l’origen, ni la traçabilitat. Una Especialitat Tradicional Garantida (ETG) protegeix el nom d’un producte, no una geografia. Certifica que té carácter tradicional, no l’origen. En aquest cas no hi ha un dret sobre la propietat intelectual, mentre que sí que n’hi ha en el cas de la DO, o la IGP.

QUANTES DENOMINACIONS D’ORIGEN HI HA A CATALUNYA?

A Catalunya hi ha 12 DO vinícoles. Si vols saber més detalls, llegeix l’article sobre quantes Denominacions d’Origen hi ha a Catalunya, on expliquem a través de l’anàlisi de Wine Travel Observer (WTO), quin és el paper que tenen, quins llocs delimiten i quins reptes afronten. 

 

Articles Relacionats

“Vols que t’avisem quan es publiquin nous articles a Wine Travel Observer? Subscriu-te gratuïtament per rebre la newsletter”.